Kajian

Gerakan Membenci Arab

Dr. Fayz al-Qaisi -dosen kami dari Jordan- pernah menerangkan bahwa pada kekhilafahan Abbasiyah muncul gerakan benci Arab. Gerakan ini mengajak semua orang untuk mengejek orang Arab dan menyebarluaskan kejelekannya. Pada akhirnya, mereka memusuhi Islam dan […]

Kajian

Wahabi: Antara Ada dan Tiada

Istilah Wahabisme sudah digemari selama lebih dari satu abad dan mulai digunakan di India serta tersebar ke seluruh dunia Islam. Ia adalah sebuah kata-kata penghinaan dan tuduhan yang dipergunakan untuk mencemarkan orang-orang Muslim yang menganut aqidah […]